Đăng ký điểm phát sóng quảng cáo

Quý khách hàng vui lòng chọn điểm phát sóng quảng cáo theo tiêu chí dưới đây:

Chọn điểm phát TVC

Doanh nghiệp có thể chọn tất cả các điểm phát TVC hiện có của chúng tôi hoặc chọn doanh nghiệp có thể chọn điểm phát theo các tiêu chí như ngành hàng và vị trí địa lý của điểm phát TVC Tìm hiểu thêm


Điểm phát toàn màn hình Điểm phát chia màn hình

Chọn tất cả các điểm phát Chọn theo tiêu chí
THỜI LƯỢNG TVC VÀ SỐ LƯỢT PHÁT

Thời lượng Video và số lượt phát trên ngày Tìm hiểu thêm


THỜI LƯỢNG TVC

Là thời gian của TVC quảng cáo Tìm hiểu thêm

SỐ LƯỢT PHÁT TRÊN NGÀY

Là số lượt hiển thị trên một ngày cho một TVC quảng cáo Tìm hiểu thêm

THỜI GIAN PHÂN PHỐI QUẢNG CÁO

Thời gian phân phối quảng cáo của doanh nghiệp tối thiểu 1 tháng Tìm hiểu thêm


NGÀY BẮT ĐẦU (*)
NGÀY KẾT THÚC (*)
TỔNG QUAN CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO CỦA BẠN

Những con số tổng quan của chiến dịch dựa trên lựa chọn của bạn Tìm hiểu thêm


SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ QUẢNG CÁO: 1122 Thiết Bị

Được tính theo số lượng điểm phát bạn chọn như: Vùng miền, ngành hàng (Lưu ý: số lượng thiết bị khác với số điểm phát bởi 1 điểm phát có thể có > 1 thiết bị)

SỐ LƯỢT PHÁT ƯỚC TÍNH/ NGÀY:

Được tính theo số lượt phát / 1 ngày do khách hàng chọn ở mục 4 (Lưu ý: Lượt phát chỉ dựa trên con số ước tình. Con số chính xác sẽ được báo cáo trên trang quản lý quảng cáo )

ƯỚC TÍNH KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN/ NGÀY: 70.780

Được tính theo số lượng khách hàng ra vào tại khu vực lắp thiết bị phát quảng cáo. (Lưu ý: Con số được thống khê chính xác thông qua phần mềm quản lý bán hàng của điểm lắp đặt)

ĐỘ TUỔI & GIỚI TÍNH KHÁCH HÀNG: 0% Nam - 0% Nữ

(Lưu ý: Con số được thống kê chính xác thông qua phần mềm quản lý bán hàng của điểm lắp đặt)